Nadační fond Slunce pro všechny Kalendář Slunce 2020

Charitativní Kalendář Slunce Podporuje

Výtěžek z prodeje charitativního kalendáře Nadačního fondu Slunce pro všechny podporuje děti a dospělé s různými druhy postižení.

Kdo jsme Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny zaštiťuje především Soukromou mateřskou, základní a střední školu Slunce, která vzdělává žáky s různymi druhy postižení. Poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické. Dalším zařízením, které fond podporuje, je Centrum služeb Slunce všem, které slouží postřebám dospělých lidí se speciálními potřebami. Poskytuje celé spektrum sociálních služeb, npř. denní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu, ativizační služby, chráněné bydlení a zaměstnávání osob s postižením, domov pro zdravotně postižené a mnoho dalších. Obě organizace sídlí ve Středočeském kraji v oblasti Kladna. Bližší informace o Slunci najdete na www.slunce.info.