Nadační fond Slunce pro všechny Kalendář Slunce 2020

Jak kalendář koupit Kontakt

Osobně
Kavárna Slunce, Pražská 910, Unhošť

Zavolejte nám
mob. 731 816 607, 603 256 646

Napište nám
slunce@slunce.info

Přijďte na naše akce
Kalendář prodáváme na charitativních akcích, které pořádáme. Dozvíte se o nich z našeho webu www.slunce.info a facebookové stránky fb.com/slunceinfo

VELKÉ DÍKY!
Za to, že si kalendář koupíte. Za to, že nás podporujete. Za to, že Vám nejsou lidé s postižením lhostejní. Za to, že jste na této stránce a něco jste se o nás dozvěděli. A předem za to, že nás budete sledovat a podporovat i nadále. Bez Vás to totiž nejde!

Nadační fond Slunce pro všechny Unikátní profesionální organizace

Slunce je unikátní soubor zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích (Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce) a sociálních (Centrum služeb Slunce všem) služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Nadační fond Slunce pro všechny tato zařízení zastřešuje a pomáhá dofinancovávat. Slunce bylo založeno v roce 1991 manželi Dvořákovými. Paní PaedDr. Blanka Dvořáková působila od téhož roku jako ředitelka celého uskupení, nyní zůstává na místě ředitelky nadačního fondu a centra služeb. Ředitelem školy se před dvěma lety stal její syn Jakub Dvořák. Od svého vzniku nadační fond podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození (speciálně pedagogické centrum, mateřská škola, základní a střední škola) až do dospělosti (denní stacionář, chráněné bydlení, zaměstnávání, pracovní terapie atd.). Slunce také zajišťuje pečovatelské služby a různé aktivity pro seniory. Právě svou komplexností, propojeností a širokou nabídkou služeb je celé uskupení zcela ojedinělé. Škola Slunce poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků. Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Centrum služeb Slunce všem je profesio¬nální zařízení, které slouží potřebám osob se speciálními potřebami, stejně jako nejširší veřejnosti. Poskytujeme celé spektrum sociálních služeb - ambulantní (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna aj.), terénní (pečovatelská služba, osobní asistence), pobytové služby (npř. chráněné bydlení, odlehčovací služby) a poradenské služby. Provozuje chráněnou pekárnu a Kavárnu, kde na chráněných místech zaměstnává lidi s postižením, kteří by si jen obtížně hledali práci. Slunce své klienty přibližuje co nejběžnějšímu a nejsamostatnějšímu způsobu života. Během roku pořádá nadační fond řadu charitativních koncertů, bazarů, jarmarků, aukcí a dalších akcí, na kterých vybírá potřebné finance pro své aktivity. Podpory se mu dostává od svých patronů, mezi něž se řadí i herečka a zpěvačka Kateřina Brožová, která se účastní letošního ročníku pořadu Tvoje tvář má známý hlas a soutěží pro Slunce. Děkujeme Nadaci Nova za tuto možnost a podporu! Zařízení Slunce se nacházejí v Unhošti, Stochově, Kyšicích a Horním Bezděkově v okrese Kladno ve Středočeském kraji

Více se o činnosti zařízení Slunce dozvíte na webu www.slunce.info nebo na facebookových stránkách Slunce fb.com/slunce.info.